Fredensborg Slot

Fredensborg Slot ved Esrum Sø har i mange år haft særstatus blandt de dan­ske slotte som regentparrets mest benyttede (sommer)residens.

Slottet er et barokslot fra 1700-tallet, og det danner ofte rammen om større officielle statsbesøg og familiebegivenheder i kongefamilien.

Slottet (og byen Fredensborg, der er opstået ved slottet) er opkaldt efter den fred, der opstod efter den Store Nordiske Krig.

Navnet Fredensborg forekommer allerede i 1719 i amtsforvalterens regnskab. Det har altså forud været bestemt, at slottet skulle bære dette navn og være et mindesmærke over den lykkeligt tilendebragte krig.

I bygningsregnskaberne brugtes dog stadig navnet "Østrup", indtil hoved­byg­nin­gen i 1722 stod færdig, og kongen officielt gav slottet det nye navn.

Yderligere information

Fredensborg Feriehuse - Davidsvænge 7 - 3480 Fredensborg - (+45) 48 48 48 76


© 2014-20 Fredensborg Feriehuse