Start

Idyl ved søenFredensborg Feriehuse består af 5 eksklu­si­ve fe­rie­huse samt 5 bjælkehuse.

Der er tale om 2 dob­belt­huse, der hver in­de­hol­der bo­li­ger på hen­holds­vis 125 m² og 90 m², et otte­kantet hus med et bolig­areal på 130 m² og 5 bjælke­huse hver på 38 m².

Alle husene er indrettet med samt­lige be­kvem­me­lig­heder, der kan for­ven­tes, når man skal ha­ve en be­hage­lig week­end eller en uges ferie med familie og venner.

I husene er der god plads til hen­holds­vis 5 og 7 personer, mens bjælkehusene har plads til 4 per­soner.

Alle husene er indrettet med komplette køk­ke­ner, lækre bade­værelser, terrasser, køl/frys, op­va­skemaskine, TV og er møble­rede med be­ha­ge­lige møbler.

I de to dobbelt­huse er der centralvarme, mens der i det otte­kan­te­de hus og bjæl­ke­husene er elvarme.

Der er adgang til va­ske­maskine og tør­re­tumb­ler.

Der er 1,5 km til Fredensborg by. I byen har du udover slottet alle de nød­vendige ind­købs­mu­lig­heder som fx Netto, Super­Brugsen, bager, apotek, foto­for­ret­ning, banker, post­hus, ben­zin­tanke mv.

Køreafstand til København er 35 minutter, Helsingør 10 minutter, Hillerød 10 minutter og Helsingborg i Sverige 35 minutter.

Mere i denne kategori: Firmaudlejning »